Utbildning och forskning

Greater Copenhagen har norra Europas högsta koncentration av högutbildade
invånare. Inom en timmes restid från Helsingborg har man
tillgång till 17 lärosäten och 19 science parks med totalt 240 000
studenter och 14 000 forskare.

Universiteten i Lund och Köpenhamn rankas som två av världens främsta universitet
och bägge är störst i sina respektive länder. Campus Helsingborg är en del av Lunds
universitet där 10 % av Lunds universitets studenter går.

Lunds universitet Campus Helsingborg

Universitetet växer stadigt och intresset för utbildningarna är stort i hela Sverige och
världen. Här studerar över 4 000 studenter och 250 personer har sin arbetsplats här.
I takt med att Campus växer ser staden till att det byggs bostäder till studenterna.
Under de senaste åren har över 500 nya studentbostäder byggts och ett nytt
studentcentrum har utvecklats i stadens södra delar. I Helsingborg utbildas framtidens
modevetare, socionomer, ledare inom servicesektorn, högskoleingenjörer
och kommunikationsstrateger. Campus Helsingborg har även ett tydligt fokus på
forskning och här bedrivs unik forskning inom logistik, framtidens handel, mode
och nya medier i nära samarbete med näringslivet.

Foto: Ole Jais

Två nya världsledande forskningsanläggningar

30 minuter från Helsingborg, i Lund, ligger Max IV och i anslutning byggs ytterligare en anläggning, ESS. Två stora forskningsanläggningar som tillsammans blir världsledande inom partikelfysik. De kommer att bidra till unika och spännande forskningsmöjligheter, arbetstillfällen samt tillväxt i hela regionen.
Max IV tillhör Lunds universitet och ESS är ett europeiskt projekt och tillsammans
skapar de nya förutsättningar för materialforskning på partikelnivå.

MAX IV-laboratoriet är ett svenskt laboratorium (Lunds universitet) för acceleratorfysik,
kärnfysik och för forskning med hjälp av synkrotronljus. 2 000 forskare från hela världen använder  anläggningen varje år. ESS (The European Spallation Source) är ett europeiskt forskningsinfrastruktursamarbete (ERIC), en tvärvetenskaplig forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. Visionen är att driva världens mest kraftfulla neutronkälla och möjliggöra vetenskapliga genombrott inom forskning relaterad till materia, energi, hälsa och miljö, samt adressera några av vår tids viktigaste samhällsutmaningar. När ESS användarprogram börjar år 2023, kommer man ta emot uppskattningsvis 2 000 – 3 000 gästforskare varje år.