Innovation och nyföretagande


Helsingborg satsar

Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter ett nära samspel mellan kommun, näringsliv, lärosäten och omvärld som i sin tur främjar dynamik och tekniksprång. I Helsingborg finns ett stort antal olika typer av initiativ som stöttar entreprenörer, kreatörer och studenter för att stärka och stimulera till nyföretagande, tillväxt och innovation. Helsingborgs stad är nyfikna och öppna för
omvärlden. Staden för dig som vill något.

Stark utveckling av nya företag

Sedan år 2000 har antalet företag ökat med 21 procent och i slutet av 2020 fanns det totalt 14 623 företag i staden. Under år 2020 ökade nyföretagandet med 9,1 procent vilket motsvarar 1114 nyregistrerade företag. Helsingborg ligger på fjärde plats bland Sveriges 15 största städer när det gäller antalet nystartade företag per 1 000 invånare.

Innovation

Helsingborgs stad invigde i maj 2019 innovationshubben HBG Works- Sveriges första accelerator med fokus på utmaningar i det kommunala uppdraget. En arena som accelererar stadens innovation och digitalisering från idé till verklighet. HBG Works är en kreativ mötesplats för offentliga och privata aktörer som tillsammans utvecklar samhällsfrämjande tjänster åt stadens invånare.

Hbg Works involverar intraprenörer, entreprenörer, eldsjälar och andra helsingborgare i utvecklingen av stadens tjänster och arbetar med målet att göra Helsingborg till en smartare, mer inkluderande och hållbar stad.

Startup-scenen

I Helsingborg finns en vibrerande och intressant startup-scen. Här finns eldsjälar, acceleratorer och
inkubatorer som hjälper entreprenörer och företagsamma människor. En av dessa är HETCH Accelerate som under flera år framgångsrikt erbjudit ett program med fokus på lean-metoden för tech startups. Här får drivna entreprenörer att utveckla sina första prototyper, sitt affärssinne och sin konkurrenskraft för att attrahera såväl kunder som kapital. SoPact är ett acceleratorprogram som stöttar sociala entreprenörer att utveckla och sprida samhällsförbättrande idéer. SoPact har sedan starten 2016 stöttat entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar i Sverige och i världen. Det är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs Stad och Tillväxtverket.

På E-commerce Park of Sweden finns den första inkubatorn i Sverige inriktad endast på startups inom e-handel. Inkubatorn vänder sig till de som är verksamma inom e-handel och som vill ha ett kraftfullt och professionellt stöd för en snabb tillväxt. Boost Hbg startade 2009 och stöttar Skånsk utveckling och innovation inom transmedia, film och virtual reality. Boost är en del av Helsingborgs stad med bidrag från Region Skåne.