Innovation och nyföretagande


Helsingborg satsar

Hållbar tillväxt och utveckling förutsätter ett nära samspel mellan kommun, näringsliv, lärosäten och omvärld som i sin tur främjar dynamik och tekniksprång. I Helsingborg finns ett stort antal olika typer av initiativ som stöttar entreprenörer, kreatörer och studenter för att stärka och stimulera till nyföretagande, tillväxt och innovation. Helsingborgs stad är nyfikna och öppna för
omvärlden. Staden för dig som vill något.

Stark utveckling av nya företag

Helsingborgs stad har redovisat ett starkt nyföretagande under de senaste åren. Under 2017 registrerades 1 061 nya företag, att jämföra med 1 032 under 2016. Det innebär nästan 3 nya företag per dag. Med 11,9 nya företag per 1000 invånare mellan 16-64 år placerar sig Helsingborg över rikssnittet på 11 och placerar sig på en fjärdeplats bland rikets 15 största kommuner.

Innovation

Helsingborgs stad har nyligen startat ”Innovationshubben”, Sveriges första accelerator med fokus på utmaningar i det kommunala uppdraget Det är en arena som accelererar stadens innovation
och digitalisering från idé till verklighet. Innovationshubben är en kreativ mötesplats för offentliga och privata aktörer som tillsammans utvecklar samhällsfrämjande tjänster åt stadens invånare. Här kan stadens förvaltningar driva idéutveckling och innovation tillsammans med invånare och externa parter.

Startup-scenen

I Helsingborg finns en vibrerande och intressant startup-scen. Här finns eldsjälar, acceleratorer och
inkubatorer som hjälper entreprenörer och företagsamma människor. En av dessa är THINK Accelerate som under flera år framgångsrikt erbjudit ett program med fokus på lean-metoden för tech startups. Här får drivna entreprenörer att utveckla sina första prototyper, sitt affärssinne och sin konkurrenskraft för att attrahera såväl kunder som kapital. SoPact är ett acceleratorprogram som stöttar sociala entreprenörer att utveckla och sprida samhällsförbättrande idéer. SoPact har sedan starten 2016 stöttat entreprenörer som adresserar samhällsutmaningar i Sverige och i världen. Det är ett samverkansprojekt mellan Lunds Universitet, Socialhögskolan på Campus Helsingborg, Helsingborgs Stad och Tillväxtverket.

På E-commerce Park of Sweden finns den första inkubatorn i Sverige inriktad endast på startups inom e-handel. Inkubatorn vänder sig till de som är verksamma inom e-handel och som vill ha ett kraftfullt och professionellt stöd för en snabb tillväxt. Boost Hbg startade 2009 och stöttar Skånsk utveckling och innovation inom transmedia, film och virtual reality. Boost är en del av Helsingborgs stad med bidrag från Region Skåne.