Varför Helsingborg?


Helsingborg –
En känsla av att allt är möjligt.

Det händer mer än någonsin i Helsingborg.

Företagandet ökar, befolkningen växer och runt om i staden pågår stora utvecklingsprojekt. Med allt som händer i staden och med den dynamiska utvecklingen i Köpenhamnsregionen är Helsingborg rätt plats också för dig. Tillsammans med det lokala näringslivet i Helsingborg läggs grunden till stadens fortsatta utveckling. Mångfalden av både stora och mindre företag skapar mycket goda förutsättningar för innovation, tillväxt och utveckling. Det är ett högt tryck på nya företag som väljer Helsingborg som plats för sin etablering och utveckling. Svenskt Näringsliv genomför varje år en stor undersök­ning av företagsklimatet i kommunerna..

Bästa företagsklimatet

Helsingborg ligger sedan flera år i topp bland städer med fler än 100 000 invånare I Helsingborg ska det vara lätt att starta, dri­va och utveckla företag, och det ska vara smidigt att etablera ny verksamhet här. Mycket handlar om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning men också om attityder till företagande hos politiker och tjänstemän. Det som företagen möter i sin vardag ska fungera och det ska vara lätt att göra rätt när man har att göra med stadens organisation. De senaste åren har staden fått flera prestigefulla utmärkelser. 2015 utsågs Helsingborg till Sveriges IT-kommun. 2016 blev vi Sveriges Kvalitets­kommun. 2018 utnämnde Aktuell Hållbarhet Helsingborg till Sveriges Miljöbästa kommun.

Livskvalitet

Helsingborg är mycket mer än en av Sveriges stora framgångsrika städer, det är livskvalitet. Här finns fantastiska boenden, restauranger, bra och varierad shopping, intressanta museer, stort kulturutbud, spännande aktiviteter för vuxna och barn, nära till hav, naturupplevelser, lyxig avslappning och mycket annat. I Helsingborg finns något för alla.

VARMT VÄLKOMMEN !


Helsingborg är Sveriges Kvalitetskommun 2017

Sedan 2003 utser Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kvalitetskommun vart annat år. Utmär­kelsen ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och sam­hällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet.

Juryns motivering till 2017 års utmärkelse lyder;

Helsingborg har erhållit utmärkelsen Sveriges Kvalitets­kommun 2017. Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med en tydlig fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kommunen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare som tillsammans arbetar för att ständigt förbättra servicen för helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kom­munens tjänster.

Helsingborg är Sveriges Miljöbästa kommun 2017 och 2018

Årets miljökommun utses av Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern och Helsingborg toppade kommun­rankingen redan 2009. Efter att innehaft topplaceringar varje år sedan dess, hamnade Helsingborgs stad återigen på plats 1 av 290 i både 2017 och 2018 års kommunrankning. Med fokus på livskvalitet har Helsingborgs stad fått en rejäl injektion i hållbarhetsarbetet.¬ Flera år av ambitiöst miljöarbete, en långsiktig och blocköverskridande vision och ett nytt livs¬kvalitetsprogram har utgjort grunden. Nu har Helsingborg åter intagit första platsen.

Sveriges bästa företagsklimat 2017

Svenskt Näringsliv genomför varje år en stor undersök­ning av företagsklimatet i kommunerna. I mätningen 2017 kom Helsingborg på plats 13, en ökning med 31 placeringar jämfört med föregående år. Helsingborg ligger sedan flera år i topp bland städer med fler än 100 000 invånare.

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, dri­va och utveckla framgångsrika företag. Mycket handlar det om tillsyn, om bemötande och om en rättssäker och effektiv myndighetsutövning men också om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän. Mycket av det som företagen möter i sin vardag ligger direkt under kommunernas ansvar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *