Varför Helsingborg?

Helsingborg –En känsla av att allt är möjligt.

Det händer mer än någonsin i Helsingborg.

Företagandet ökar, befolkningen växer och runt om i staden pågår stora utvecklingsprojekt. Med allt som händer i staden och med den dynamiska utvecklingen i Köpenhamnsregionen är Helsingborg rätt plats också för dig. Tillsammans med det lokala näringslivet i Helsingborg läggs grunden till stadens fortsatta utveckling. Mångfalden av både stora och mindre företag skapar mycket goda förutsättningar för innovation, tillväxt och utveckling. Det är ett högt tryck på nya företag som väljer Helsingborg som plats för sin etablering och utveckling.

En av Europas mest innovativa städer

Sedan 2011 har Helsingborg arbetat aktivt, tillsammans med invånare, företag och akademi, med att arbeta fram nya lösningar för välfärd och ökad livskvalitet. 2018 tog fullmäktige ett beslut att satsa ytterligare på innovation med ett uttalat mål att bli en av Europas mest innovativa städer senast 2022, samma år som H22 City Expo genomförs.

Redan förra året kom Helsingborg på andra plats i European Capital of Innovation Awards 2020. Utmärkelsen är en tydlig bekräftelse på att det långsiktiga innovationsarbetet i staden ger resultat och att vi har valt rätt väg framåt för att möta morgondagens utmaningar.

Livskvalitet

Helsingborg är mycket mer än en av Sveriges stora framgångsrika städer, det är livskvalitet. Här finns fantastiska boenden, restauranger, bra och varierad shopping, intressanta museer, stort kulturutbud, spännande aktiviteter för vuxna och barn, nära till hav, naturupplevelser, lyxig avslappning och mycket annat. I Helsingborg finns något för alla.

VARMT VÄLKOMMEN !


Helsingborg är Sveriges Miljöbästa kommun fyra år i rad

Årets miljökommun utses av Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometern och Helsingborg toppade kommun­rankingen redan 2009. Efter att innehaft topplaceringar varje år sedan dess, hamnade Helsingborgs stad återigen på plats 1 av 290 i både 2017, 2018, 2019 och 2020 års kommunrankning. Med fokus på livskvalitet har Helsingborgs stad fått en rejäl injektion i hållbarhetsarbetet.¬ Flera år av ambitiöst miljöarbete, en långsiktig och blocköverskridande vision och ett nytt livs¬kvalitetsprogram har utgjort grunden. Nu har Helsingborg åter intagit första platsen.

Helsingborg är Sveriges Kvalitetskommun 2017

Sedan 2003 utser Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kvalitetskommun vart annat år. Utmär­kelsen ges till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsgivarpolitik och sam­hällsbyggande samt leverera tjänster med hög kvalitet.

Juryns motivering till 2017 års utmärkelse lyder;

Helsingborg har erhållit utmärkelsen Sveriges Kvalitets­kommun 2017. Det är en kommun som kännetecknas av öppenhet och en vilja till dialog med de som bor och verkar i Helsingborg. Kommunen arbetar med en tydlig fokus på brukare, vilket exempelvis yttrar sig genom en hög tillgänglighet och ett gott bemötande. Kommunen utmärker sig även genom starkt engagerade chefer och medarbetare som tillsammans arbetar för att ständigt förbättra servicen för helsingborgarna. En tydlig struktur för styrning och uppföljning skapar förutsättningar för goda och hållbara resultat och en hög kvalitet på kom­munens tjänster.