Under ständig utveckling

Många vill investera i Helsingborgs framtid och bidra till utvecklingen av staden. Här följer ett urval av pågående utvecklingsprojekt i stadens centrala delar:


Oceanhamnen

På Helsingborgs mest havsnära stadsdel bor du på en halvö i havet men ändå mitt i staden. Oceanhamnen är den första etappen av H+ i direkt anslutning till centralstationen via en gång-och cykelbro. I området växer flera bostadskvarter fram med cirka 350 bostäder samt ett nytt affärsdistrikt som ska ge plats för cirka 32 000 kvm verksamhetslokaler. Bland annat kommer Scandic etablera ett nytt hotell som förväntas öppna 2022. Hotellet kommer att rymma cirka 180 rum, konferensfaciliteter, gym, restaurang och bar, samt en fantastisk skybar med utsikt över Öresund och Danmark. Kontorsbyggnaderna förväntas stå klara för inflyttning hösten 2021.
Läs mer här


SeaU Helsingborg

Helsingborg får en ny mötesplats vid havet, på Ångfärjetomten mitt i centrala Helsingborg. En toppmodern hotell- och kongressanläggningen med kapacitet för 1 200 personer där det också kan hållas banketter för 400 personer. Det blir 250 hotellrum, 20 konferensrum, 2 restauranger, bar, gym, dagspa, pool och parkeringsgarage. Hotell- och kongressanläggningen öppnar februari 2021. 155 nya bostäder i fyra huskroppar intill hotellet stod klara 2019. Läs mer på seau-helsingborg.se

SöDER

Söder Helsingborg är ett pulserande stadsdelscentrum med nöjen och shopping som slog upp portarna hösten 2018. Förutom handelsyta om ca 12 000 kvm kommer man även bygga ett 65 meter högt bostadshus med 80 lägenheter som alla har havsutsikt samt ett garage med kapacitet för 300 bilar. Läs mer på soderhbg.se

H+

H+ är det största stadsförnyelseprojektet i Helsingborg i modern tid. En miljon kvm ska fram till 2035 ge plats för 5 000 bostäder, kontorslokaler, skolor, handel, restauranger och mötesplatser. Målet är att utveckla den nya stadsdelen Oceanhamnen samt de befintliga stadsdelarna Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck. Områdena består idag av allt från övergivna markområden till stadsdelar med en mosaik av byggnader, verksamheter och människor. H+ området ligger i stationsnära läge, nära både Helsingborg C och Ramlösa station, vilket ger bra förutsättningar för hållbar stadsutveckling. Läs mer på hplus.helsingborg.se

Helsingborgs lasarett

Helsingborgs lasarett genomgår en omfattande om- och tillbyggnad som beräknas stå klar 2025. Befintliga lokaler anpassas för att följa med i den tekniska och medicinska utvecklingen.
45 000 nya kvm byggs till för att skapa ett akutsjukhus som är väl rustat att möta
framtidens krav.

Inre hamnen

Inre hamnen skulle kunna utvecklas med mer träd, sänkta trädäck, bryggor, öppna ytor
och sittplatser för att bli en mer attraktiv och dynamisk plats. Det finns idag förslag
som kan skapa en både vackrare och säkrare plats. En viktig fråga är så klart hur inre
hamnen kan klimatsäkras och skydda staden mot stormar och havsnivåhöjningar. Idag
ligger havsnivån två meter under kajkanten, det behöver bli minst tre meter vilket skulle
kunna lösas med terrassliknande höjningar.