Pionjär

Helsingborg är först i Sverige med att införa ett helt nytt avlopps och avfallssystem.

Med separat insamling av bad-, dusch- och tvättvatten, matavfallskvarn i köket och
vakuumtoalett möjliggör man för ökad biogasproduktion, återvunnen värmeenergi
samt minskning av växthusgaser med mer än 50 procent jämfört med dagens system.
Det har visats stort internationellt intresse för systemet och ambitionen är att systemet
ska bli så smart och effektivt att det kan bli en internationell exportframgång.
Systemet kommer att implementeras i den nya stadsdelen Oceanhamnen.

50 % minskning av växthusgaser jämfört med dagens system