Nya områden & bostäder

Det byggs som aldrig förr

För varje dag som går ser fler den livskvalitet som erbjuds i Helsingborg.
Vi växer så det knakar, idag bor cirka 147 000 personer i Helsingborg och fler kommer vi att bli!

I takt med att staden växer hållbart mot 172 000 invånare år 2035 gör vi rum för många
nya helsingborgare. Helsingborg ligger på liknande nivåer som Sveriges tre största städer när de gäller påbörjade och färdigställda lägenheter per invånare.

Under 2019 påbörjades 639 lägenheter i Helsingborg. Det är 4,3 lägenheter per 1000 invånare, vilket står sig gott i jämförelse med storstäderna, och är högt över rikssnittet på 131 påbörjade per kommun. Under rekordåret 2016 påbörjades 1441 lägenheter, 10,3 per 1000 invånare.

Det långsiktiga målet är att bli staden med Sveriges bästa livskvalitet. Just nu pågår ett
hundratal små och stora byggprojekt i staden. Befintliga områden så som Fredriksdal
och Drottninghög förtätas och nya områden så som Oceanhamnen växer fram.

Helsingborg kommer att fortsätta växa även i framtiden. H+ projektet har en längre
tidshorisont, där hamn och industri blir till helt nya områden. Första etappen är Oceanhamnen
och år 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet,
Husarområdet och Gåsebäck vara hoplänkade med centrum och de omkringliggande
stadsdelarna. När allt är klart kommer det finnas en mängd nya bostäder, kontor- och
serviceytor och mängder av nya gröna och sköna platser för invånarna att vistas på. Läs mer om de olika projekten här.