Nya områden & bostäder

Det byggs som aldrig förr

För varje dag som går ser fler den livskvalitet som erbjuds i Helsingborg.
Vi växer så det knakar, idag bor cirka 145 000 personer i Helsingborg
och fler kommer vi att bli!

I takt med att staden växer hållbart mot 177 000 invånare år 2035 gör vi rum för många
nya helsingborgare. Helsingborg ligger på liknande nivåer som Sveriges tre största städer när de gäller påbörjade och färdigställda lägenheter per invånare. 2017 var ännu ett rekordår med
896 färdigställda lägenheter, vilket innebär 6,3 lägenheter per 1000 invånare. Detta var
högre än för samtliga tre storstäder under året och kan även jämföras med 150 färdigställda
lägenheter som var det skånska kommungenomsnittet och 119 färdigställda
lägenheter som var det kommunala riksgenomsnittet.

Det långsiktiga målet är att bli staden med Sveriges bästa livskvalitet. Just nu pågår ett
hundratal små och stora byggprojekt i staden. Befintliga områden så som Fredriksdal
och Drottninghög förtätas och nya områden så som Oceanhamnen växer fram.

Helsingborg kommer att fortsätta växa även i framtiden. H+ projektet har en längre
tidshorisont, där hamn och industri blir till helt nya områden. Första etappen är Oceanhamnen
och år 2035 ska de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet,
Husarområdet och Gåsebäck vara hoplänkade med centrum och de omkringliggande
stadsdelarna. När allt är klart kommer det finnas en mängd nya bostäder, kontor- och
serviceytor och mängder av ny gröna och sköna platser för invånarna att vistas på.

Helsingborg växer

Läs mer på vår webbplats om fler byggprojekt i staden.
Läs mer på hbgvaxer.se