Helsingborgarna


Vi växer rekordsnabbt

I slutet av 2018 är antalet invånare i Helsingborg cirka 145 000 personer.
Det gör Helsingborg till Sveriges åttonde största stad och en av Greater
Copenhagens snabbast växande städer, med en tillväxt på 15 % på 10
år. Kombinationen av ett dynamiskt näringsliv, hög livskvalitet, attraktiva
boendemiljöer, rikt kulturutbud och ett universitet attraherar nya invånare
till staden.

Det är framförallt unga som väljer att flytta till Helsingborg, med ett starkt positivt flyttnetto i ålder 20-29. De två största åldersgrupperna i Helsingborg är 20-29 år och 40-49 år. Den mest typiska Helsingborgaren i dag är en 42-årig tjej eller en 40-årig kille.
I relation till befolkningsutvecklingen går det att se en stabil utveckling av antalet boende i kommunen som är förvärvsarbetande. Sysselsättningstillväxten har utvecklats kraftigare än befolkningstillväxten under 2000-talet, och har accelererat under de senaste åren. Totalt har antalet förvärvsarbetande ökat med 28 % under perioden 2000-2016, medan befolkningen i arbetsför ålder ökat med 19 %. I förvärvsstatistiken saknas runt 1 150 helsingborgare som arbetar i Danmark, vilket hade höjt nivån än högre.

Campus Helsingborg Lunds universitet, är viktig för att stärka utbildningsnivån i staden
och regionen. När Campus Helsingborg öppnade år 2000 hade 29 % av befolkningen i
Helsingborg en eftergymnasial utbildning. Idag är motsvarande siffra 41 %. Ökningen
beror även på en generell utbyggnad av antalet utbildningsplatser, högre övergång till
högre utbildningar bland yngre, att äldre med kortare utbildningar har lämnat yrkeslivet
och att allt fler yrken kräver eftergymnasial utbildning.