Platsen Helsingborg

Helsingborg är en kommun med stark tillväxt både vad gäller befolkning, näringsliv och besökare.

Staden har en unik strategisk position där E4 möter E6/E20, vilka är livsnerver i den svenska infrastrukturen. Varje dygn passerar drygt 40 000 fordon Helsingborg och ungefär 20 % av dessa utgörs av godstrafik. Trafiken ökar mer än den genomsnittliga trafikökningen i Sverige och prognoserna visar att ökningen kommer att fortsätta. Helsingborg utgör en viktig länk i transportkedjan som binder ihop Norge och övriga Sverige med resten av Europa.

Helsingborg är också hem till Sveriges näst största containerhamn som är en viktig kugge i svenskt näringsliv, både nationellt och regionalt. Sundet utanför Helsingborg är ett av världens mest trafikerade och hit kommer sjötransporter från hela världen. Inom hamnområdet har man via en kombiterminal tillgång till ett järnvägsnät som når ut över hela Sverige och ut i Europa.

Inom drygt en timmes restid når man cirka 2 miljoner arbetstillfällen. Helsingborg är en viktig motor i Nordens största arbetsmarknadsregion. Det märks inte minst på en kraftig in- och utpendling, där det aldrig tidigare varit så många som pendlat över kommungränserna som 2017. Varje dag åker 59 000 människor via Helsingborgs centralstation. Hit kommer man med flera olika färdsätt såsom tåg, buss och färja. Över 20 000 personer tar färjan mellan Helsingborg och Helsingör varje dag.

Ängelholm-Helsingborg är Helsingborgs lokala flygplats med flera dagliga avgångar till Stockholm. Till Skandinaviens största flygplats, Copenhagen Airport, tar det cirka 1 timme med tåg. Det är inte heller långt till Halmstad City Airport, Kristianstad Österlen Airport eller Malmö Airport.