Facts and figures on trade and industry in Helsingborg 2017

Fakta om näringslivet 2017

Broschyren, Business Helsingborg – Fakta om näringslivet 2017, är en årsrapport,. Här följer ni utvecklingen och trender inom olika branscher och områden. Ni finner även olika nyckeltal, statistik och fakta.

Broschyren är framtagen av Business Helsingborg, som är en del av näringslivsavdelningen. Den riktar sig till både befintliga företag i Helsingborg, så väl som företag som är intresserade av att etablera sig här eller andra intressenter som vill följa Helsingborgs utveckling.

Klicka här för att läsa rapporten (pdf)