Starka sektorer

Helsingborgs näringsliv är världsledande.

I Industry Park of Sweden ryms några av Sveriges energismartaste
industrier och finalister i EU Sustainable Awards 2016. Här finns Sveriges största leverantörer av återvunnen energi. Industriell symbios är en cirkulär affärsmodell där avfallet från en verksamhet blir en resurs för en annan. Smart och bra för framtiden tycker vi!

Helsingborgs starka sektorer

Besöksnäringen

Ett fantastiskt krogliv, varierad shopping, intressanta museer, stort kulturutbud, spännande aktiviteter för vuxna och barn, nära till hav, naturupplevelser, lyxig avslappning och mycket annat. Besöksnäringen slår nya rekord år efter år i Helsingborg och vi arbetar aktivt med att utveckla Helsingborg som attraktiv plats för evenemang och besökare från hela världen. De internationella gästnätterna ökade under 2017 med 18 % där flest utländska besökare kom från Tyskland, Danmark, Storbritannien, Norge och Nederländerna. De totala gästnätterna var under 2017 fler än någonsin och flera attraktioner slog besöksrekord. Totalt är runt 3500 årsanställda sysselsatta inom besöksnäringen.

Nästa stora etablering blir hotell- och kongressanläggningen SeaU Helsingborg. Hotellet får 250 rum och kongressanläggningen kommer att ha en kapacitet på minst 1200 deltagare. Anläggningen kommer även rymma konferensrum, restauranger och café. Nordic Choice Hotel kommer att driva verksamheten som öppnar 2020.

Logistik

Helsingborg är ett av Sveriges bästa logistiklägen.
Några av Helsingborgs största arbetsgivare finns inom logistikbranschen. Närmare 450 företag sysselsätter runt 5650 personer och antalet anställda har ökat med 11 % de senaste tio åren. Under 2016 omsatte branschen 10 miljarder kronor i Helsingborg.

Med tillgång till hamnar, tre Europavägar och fyra internationella flygplatser inom en timme, är Helsingborg ett konkurrenskraftigt logistiknav. Helsingborgs hamn är Sveriges näst största containerhamn och den största importhubben för frukt och grönt i Sverige. Logistiknäringens betydelse för regionen märks även på den utbildning och forskning som bedrivs på Campus Helsingborg. Förutom grundutbildningar inom logistics service management, finns framgångsrika forskningsprojekt i samverkan mellan akademi, näringsliv och Helsingborgs stad, till exempel ReLog.

 

Life Science

I Helsingborg finns det fler än 100 bolag inom life science. Totalt sysselsätts omkring 1150 anställda inom både bioteknologi, läkemedel och medicinsk teknologi. Den största aktören är Johnson & Johnson (McNeil) som tillverkar produkter inom rök- och tobaksavvänjning. Andra företag inom området är Occlutech, Camp Scandinavia och life science företaget PULS Invest.

 

Handel

Parti- och detaljhandeln är den enskilt största näringsgrenen i Helsingborg, både sett till antal anställda och omsättning. 11 500, eller 17 %, av samtliga sysselsatta, arbetar inom handeln, en ökning med närmare 20 % sedan millennieskiftet. Handeln omsatte över 63 miljarder kronor 2017, vilket utgör närmare hälften av näringslivets samlade omsättning. Såväl cityhandel som extern-
handel har en positiv utveckling i Helsingborg. I city pågår för närvarande en kraftig expansion av ny handel. Utanför stadskärnan hittar man Väla, som vunnit pris för både Sveriges nöjdaste kunder och nordens bästa köpcenter.

 

Digital handel/E-handel

Helsingborg är Sveriges e-handelstätaste stad. E-handel utgör del av den digitala handeln och Helsingborg uppvisar en högre andel sysselsatta inom denna sektor jämfört med Skåne som helhet. Hela kedjan för digital handel finns representerad inom ett mindre geografiskt område.

Här finns även Sveriges första e-handelsinkubator, E-commerce Park of Sweden, tillsammans med E-handel.se, Sveriges största digitala mötesplats för e-handeln. Kopplingen till logistik-, förpacknings- och e-handelsforskning på Lunds Universitet Campus Helsingborg ger fantastiska förutsättningar och kompletterar väl masterutbildningen inom Service Management/Logistik. I Helsingborg finns även Sveriges enda utbildning inom mobil handel. Det finns ett väletablerat nätverk inom digital handel där företag, akademi, studenter, Helsingborgs stad med flera träffas för att utveckla Helsingborg till den bästa platsen för denna typ av verksamhet. Helsingborg är den självklara staden för att starta och växa en e-handel och engagerade människor bidrar till det unika.

Miljöteknik

Helsingborg jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och driver utveckling av system och produkter för framtidens avfallshantering och återvinning, vattenrening, fjärrvärme och förnybar energi.