Starka sektorer

Besöksnäringen

Ett fantastiskt krogliv, varierad shopping, intressanta museer, stort kulturutbud, spännande aktiviteter för vuxna och barn, nära till hav, naturupplevelser, lyxig avslappning och mycket annat. Besöksnäringen slår nya rekord år efter år i Helsingborg och vi arbetar aktivt med att utveckla Helsingborg som attraktiv plats för evenemang och besökare från hela världen. Turismen slår nya rekord och Helsingborg utvecklas till en av Sveriges främsta destinationer. 2019 genomfördes drygt
791 000 övernattningar på stadens boendeanläggningar, en rekordnotering och en ökning med 0,5% jämfört med 2018. Flest utländska besökare kom från Tyskland, Danmark, och USA. .

Nästa stora etablering blir hotell- och kongressanläggningen SeaU Helsingborg. Hotellet får 250 rum och kongressanläggningen kommer att ha en kapacitet på minst 1200 deltagare. Nordic Choice Hotel kommer att driva verksamheten som öppnar februari 2021.

Logistik

Några av Helsingborg största arbetsgivare återfinns inom logistikbranschen. Över 450 företag sysselsätter tillsammans runt 5 600 personer. Antalet anställda har ökat med +18% under de senaste tio åren. Under 2019 omsatte branschen över 11 miljarder kronor i Helsingborg.

Med direkt tillgång till hamnar, tre Europavägar och fyra internationella flygplatser inom en timme, utgör Helsingborg ett logistiknav, både utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv. Helsingborgs hamn är Sveriges andra största containerhamn och dess största importhubb för frukt och grönt.

Helsingborg har ett av Sveriges bästa logistiklägen och kommer på plats 2 i Intelligent Logistiks ranking av logistiklägena i Sverige 2020.

 

Life Science

I Helsingborg finns det fler än 100 bolag inom life science. Totalt sysselsätts omkring 1150 anställda inom både bioteknologi, läkemedel och medicinsk teknologi. Den största aktören är Johnson & Johnson (McNeil) som tillverkar produkter inom rök- och tobaksavvänjning. Andra företag inom området är Occlutech, Camp Scandinavia och life science företaget PULS Invest.

 

Handel

Parti- och detaljhandeln är den största näringsgrenen i Helsingborg – både sett till antal anställda och omsättning. 12 600, eller 17%, av samtliga sysselsatta arbetar inom handeln, en ökning av anställda med 20% sedan millennieskiftet. Handeln omsatte 64 miljarder kronor 2018, vilket utgör drygt hälften av näringslivets samlade omsättning (inrikes). Under 2018 skedde en ökning med 0,9% av handelns totala omsättning i Helsingborg.

Såväl cityhandel som extern-handel har en positiv utveckling i Helsingborg. I city pågår för närvarande en kraftig expansion av ny handel. Utanför stadskärnan hittar man Väla, som vunnit pris för både Sveriges nöjdaste kunder och nordens bästa köpcenter.

 

Digital handel/E-handel

Helsingborg är Sveriges e-handelstätaste stad. E-handel utgör del av den digitala handeln och Helsingborg uppvisar en högre andel sysselsatta inom denna sektor jämfört med Skåne som helhet. Hela kedjan för digital handel finns representerad inom ett mindre geografiskt område.

Här finns även Sveriges första e-handelsinkubator, E-commerce Park of Sweden, tillsammans med E-handel.se, Sveriges största digitala mötesplats för e-handeln. Kopplingen till logistik-, förpacknings- och e-handelsforskning på Lunds Universitet Campus Helsingborg ger fantastiska förutsättningar och kompletterar väl masterutbildningen inom Service Management/Logistik. I Helsingborg finns även Sveriges enda utbildning inom mobil handel. Det finns ett väletablerat nätverk inom digital handel där företag, akademi, studenter, Helsingborgs stad med flera träffas för att utveckla Helsingborg till den bästa platsen för denna typ av verksamhet. Helsingborg är den självklara staden för att starta och växa en e-handel och engagerade människor bidrar till det unika.

Miljöteknik

Helsingborg jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor och driver utveckling av system och produkter för framtidens avfallshantering och återvinning, vattenrening, fjärrvärme och förnybar energi.