Näringslivets struktur

Det varierade näringslivet i Helsingborg har en lång historia av entreprenörskap. Företagsklimatet är bland de bästa i landet.

Det har aldrig funnits så många företag i Helsingborg som det gör idag. Sedan 2010 har antalet företag ökat med nära 16% och i slutet av 2020 fanns det 14 623 företag i Helsingborg*.

Den förvärvsarbetande dagbefolkningen ökar i takt med antalet företag. Idag har över 74 000 personer sin arbetsplats i Helsingborg, en ökning med över 18 300 personer eller runt 33 procent sedan år 2000. Flest sysselsatta finns inom handeln och logisitk (25 %).

Idag är 74,4 % av befolkningen i åldern 20-64 år sysselsatt vilket ligger i linje med Skåne som helhet. Om gränspendlarna till Danmark tas med i statistiken ökar sysselsättningsgraden
till över 75 %.

Näringslivet i Helsingborg är en blandning av stora globala företag, medelstora och små företagare och kluster med unik profil och kompetens. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60 %, av företagen är enmansföretag utan anställda.

Utlandsägda företag

Sedan millennieskiftet har antalet utlandsägda företag ökat kraftigt i både Helsingborg och i övriga landet. Idag finns över 700 utlandsägda företag i Helsingborg, en ökning med över 180 % sedan 2000. De utlandsägda företagen sysselsätter närmare 15 800 personer, eller cirka 22 % av samtliga anställda i näringslivet i Helsingborg. Bland Helsingborgs största utlandsägda företag finns till exempel Johnson & Johnson (McNeil), Nestlé, DHL, Puma och Unilever.

Omsättning

2019 var den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg nära 139 miljarder kronor (exklusive moms). Handeln stod för nära hälften av den totala omsättningen, medan företagstjänster, tillverkningsindustri och logistik tillsammans stod för ytterligare en fjärdedel, och övriga näringslivet stod för den resterande fjärdedelen.

Största företagen

Sett till de största privata arbetsgivarna så är flertalet bolag inom handel, logistik och skärningspunkten däremellan. ICA handlarnas förbund är stadens största privata arbetsgivare, följt av IKEA, Johnson & Johnson (McNeil), Total Produce (arbetar inom logistik) och AcadeMedia AB. Bland de största finns även Resurs Bank,  Axel Johnson-sfären som driver flera olika bolag inom handel, Deutsche Bahn AG (Arriva) och Greenfood Cidron Sarl (Ewerman, Salico).