Näringslivets struktur

Det varierade näringslivet i Helsingborg har en lång historia av entreprenörskap. Företagsklimatet är bland de bästa i landet.

Det har aldrig funnits så många företag i Helsingborg som det gör idag. Sedan 2010 har antalet företag ökat med närmare 13 % och i slutet av 2017 fanns det 14 262 företag i Helsingborg. Den förvärvsarbetande dagbefolkningen ökar i takt med antalet företag. Idag har nära 71 000 personer sin arbetsplats i Helsingborg, en ökning med över 15 000 personer eller 27 % sedan år 2000. Sett till Sveriges samtliga 290 kommuner placerar sig Helsingborg på plats 39 vad gäller sysselsättningstillväxt under perioden 2000-2016. Flest sysselsatta finns inom handeln (17 %). Sedan 2010 har ökningen i antalet sysselsatta varit störst inom vård och omsorg, medan den procentuella ökningen har varit störst inom fastighetsverksamhet.

Idag är 73,9 % av befolkningen i åldern 20-64 år sysselsatt vilket ligger i linje med Skåne som helhet. Om gränspendlarna till Danmark tas med i statistiken ökar sysselsättningsgraden
till över 75 %.

Näringslivet i Helsingborg är en blandning av stora globala företag, medelstora och små företagare och kluster med unik profil och kompetens. Liksom i övriga Sverige utgör små och medelstora företag den största delen av näringslivet. Merparten, cirka 60 %, av företagen är enmansföretag utan anställda.

Utlandsägda företag

Sedan millennieskiftet har antalet utlandsägda företag ökat kraftigt i både Helsingborg och i övriga landet. Idag finns över 600 utlandsägda företag i Helsingborg, en ökning med över 140 % sedan 2000. De utlandsägda företagen sysselsätter närmare 13 000 personer, eller cirka 20 % av samtliga anställda i näringslivet i Helsingborg. Bland Helsingborgs största utlandsägda företag finns till exempel Johnson & Johnson (McNeil), Nestlé, DHL, Puma och Unilever.

Omsättning

2017 var den totala omsättningen för näringslivet i Helsingborg strax över 130 miljarder kronor (exklusive moms). Handeln stod för nära hälften av den totala omsättningen, medan företagstjänster, tillverkningsindustri och logistik tillsammans stod för ytterligare en fjärdedel, och övriga näringslivet stod för den resterande fjärdedelen.

Största företagen

Sett till de största privata arbetsgivarna så är flertalet bolag inom handel, logistik och skärningspunkten däremellan. IKEA är stadens största privata arbetsgivare, följt av ICA (inga butiker är dock inräknade) och läkemedelsproducenten Johnson & Johnson (McNeil). Marvin Holding driver ett flertal förskole- och skolverksamheter i staden, Total Produce arbetar inom logistik och Nobina driver stads- och regionbusstrafiken på uppdrag åt Skånetrafiken. Vidare arbetar Posten Norge (Bring) inom logistik, Resurs inom betaltjänster, Attendo inom bemanning och Axel Johnson-sfären driver flera olika bolag inom handel.