Hitta mark och lokaler

Vi har gjort det enkelt för dig att få en helhetsbild över utbudet i Helsingborg. I denna karttjänst hittar du både stadens och privatägda lediga markytor. Kartan visar även lediga lokaler, nya markytor som är på gång i våra detaljplaner samt redan etablerade företag som finns i Helsingborg. Gå till kartan via länken för att testa funktionerna och leta efter det som passar ditt behov.